Velkommen til VA consult AS

VA CONSULT AS er et selvstendig og uavhengig rådgivende ingeniørfirma innen vei, vann og avløp.

2008: Firmaet ble etablert, med kontorsted i Sandefjord.

2009: Datterselskapet VA property AS ble etablert, med kontorsted i Sandefjord.

2012: Datterselskapet VA consult Grenland AS ble etablert, med kontorsted i Skien.

2015: Datterselskapet VA consult Drammen AS ble etablert, med kontorsted  i Drammen.

2019: Datterselskapet VA consult Østfold AS etableres.

Vår kjernevirksomhet er utredning, planlegging og prosjektering av vei-, vann- og avløpsanlegg. Oppdragene utføres for offentlige og private utbyggere, samt privatpersoner som trenger bistand. I tillegg utfører vi byggeledelse innen kommunaltekniske anlegg, samt landmålingstjenester.

Vi er totalt 23 ansatte i VA consult gruppen, hvorav 5 sivilingeniører og 18 ingeniører. På bakgrunn av stadig økende etterspørsel etter våre tjenester, er vi i fortsatt organisk vekst og ønsker derfor å ansette flere medarbeidere til kontorene både i Sandefjord, Skien og Drammen. 

I 2019 starter vi opp ny avdeling i Østfold, hvor det er behov for en faglig leder og flere medarbeidere.