Prosjektledere/prosjektmedarbeidere

VA consult AS søker prosjektledere/prosjektmedarbeidere. VA consult AS er et rådgivende ingeniørfirma innen vei, vann og avløp. Firmaet ble startet opp i 2008 i Sandefjord, som er firmaets hovedkontor. I tillegg er det etablert avdelinger i Grenland, Drammen og Moss. VA consult har et ungt, dynamisk og fremoverlent fagmiljø, med totalt 36 ansatte som jobber […]

Veraåsen

VA consult har i forbindelse med utbygning på Veraåsen vært involvert i to prosjekter for JM. Dette er Veraåsen Park som består av 20 leiligheter og Veraåsen Syd som består av 12 boliger. VA consult har prosjektert løsning for overvannshåndteringen ved Veraåsen park og Veraåsen Syd. Vi utgår fra treledd-strategien (LOD, lokal overvannshåndtering), der det […]

Bøplassen i Sande

VA consult har i mange år hatt rammeavtale med Sande kommune. Det var derfor naturlig for VA consult og si ja når det kom spørsmål om vi ville være med på en dugnad for å få vann og avløp til Bøplassen i Sande. Bøplassen fungerte på 1800 tallet som en ekserserplass for militæret. I forbindelse […]

Dragonhøyden

VA consult har på oppdrag fra Dragonveien 16 AS c/o Profiler AS prosjektert vann, avløp og overvannshåndtering for Dragonhøyden i Billingstad. Prosjektet består av omlegging av eksisterende kommunale VA ledninger og prosjektering av nye VA ledninger for 16 terrasseleiligheter og 20 rekkehus. Det er gjort prosjektert overvannshåndtering med en åpen bekk som renner gjennom området. […]

Dugnadsarbeid på Bøplassen i Sande

VA consult AS har deltatt i et dugnadsarbeid i regi av Sande Eiendomsutvikling AS for å utvikle Bøplassen i Sande, Holmestrand kommune, til en attraktiv samlingsplass for ulike arrangementer og tilstelninger. VA consult har i den forbindelse prosjektert en boretrasé under nye Fylkesvei 313 for framtidig tilknytning av vann- og avløpsfasiliteter på Bøplassen. Dette prosjektet […]

Praksisplass

VA consult Østfold AS har i disse dager Farman Safi i praksis. Her er han avbildet under registrering der de måtte grave frem en gammel kum. Man kommer langt med godt arbeidsmot!

Nyansatte

VA consult AS ønsker velkommen til sommerens og høstens nyansatte. Fra venstre har vi Madeleine Dehnes Ravneng, Roshna Abozed Latif og Bjørn Halvor Morholmen. Disse skal jobbe for avdelingene i Sandefjord, Drammen og Grenland.