Dragonhøyden

VA consult har på oppdrag fra Dragonveien 16 AS c/o Profiler AS prosjektert vann, avløp og overvannshåndtering for Dragonhøyden i Billingstad. Prosjektet består av omlegging av eksisterende kommunale VA ledninger og prosjektering av nye VA ledninger for 16 terrasseleiligheter og 20 rekkehus. Det er gjort prosjektert overvannshåndtering med en åpen bekk som renner gjennom området. […]

Dugnadsarbeid på Bøplassen i Sande

VA consult AS har deltatt i et dugnadsarbeid i regi av Sande Eiendomsutvikling AS for å utvikle Bøplassen i Sande, Holmestrand kommune, til en attraktiv samlingsplass for ulike arrangementer og tilstelninger. VA consult har i den forbindelse prosjektert en boretrasé under nye Fylkesvei 313 for framtidig tilknytning av vann- og avløpsfasiliteter på Bøplassen. Dette prosjektet […]

Praksisplass

VA consult Østfold AS har i disse dager Farman Safi i praksis. Her er han avbildet under registrering der de måtte grave frem en gammel kum. Man kommer langt med godt arbeidsmot!

Nyansatte

VA consult AS ønsker velkommen til sommerens og høstens nyansatte. Fra venstre har vi Madeleine Dehnes Ravneng, Roshna Abozed Latif og Bjørn Halvor Morholmen. Disse skal jobbe for avdelingene i Sandefjord, Drammen og Grenland.