Miljøpolicy for VA consult AS

  • VA consult AS skal drive en sunn og bærekraftig virksomhet. Den skal preges av ansvar for ansatte, samfunnet og miljøet.
  • VA consult AS skal fremstå som en miljøvennlig bedrift. Vi skal til enhver tid søke å velge miljøvennlige produkter.
  • VA consult AS har som mål å minimalisere helserisikoen for de ansatte på arbeidsplassen.
  • VA consult AS investerer og tilrettelegger for å unngå miljø og helseskader.
  • VA consult AS skal ha fokus på forsvarlig behandling av avfall på arbeidsplassen. Vi etterstreber gjenbruk og kildesortering.
  • VA consult AS forplikter seg hele tiden å følge gjeldende lover og regler for miljøvern, samt å oppfylle alle krav myndighetene setter for produkter, utslipp og gjenvinning.
  • VA consult AS skal påse at det i alle prosjekter blir gjort grundige vurderinger av miljø og klima. Dette skal ivaretas av prosjektleder og miljøansvarlig i de forskjellige prosjektene.

Kvalitetssystem i henhold til ISO9001

VA consult AS har fremdeles Styrsys som styringssystem for KS/HMS. Styrsys er et system som er sertifisert ISO9001. VA consult AS har jobbet for å få egen ISO9001 sertifisering. Det er derfor gjort en overgang til INVO som styringssystemfor KS/HMS. For å f å denne overgangen så riktig som mulig ble vår KS ansvarlig kurset i ISO9001. 

VA consult AS har nå tatt i bruk systemet og skal til å sende forespørsel om sertifisering i løpet av september. VA consult AS bruker Kiwa AS til denne sertifiseringen. Det betyr at vi regner med å være sertifisert i løpet av 2022.

VA consult Sandefjord AS er Miljøfyrtårn-sertifisert

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning på miljøledelse. Et gyldig sertifikat på at virksomheten oppfyller Miljøfyrtårn-standarden er et anerkjent bevis på at sertifikatholder oppfyller en rekke kriterier for målrettet og kontinuerlig arbeid på klima og miljø. En sertifisert virksomhet oppfyller kriterier tilpasset egen drift og bransje, og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og bærekraftige verdikjeder samt et godt arbeidsmiljø.
VA consult Sandefjord AS er Miljøfyrtårn-sertifisert.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. 

Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til oss i årene fremover.

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos VA consult Sandefjord?

Send forslag til:    
miljofyrtarn@vaconsult.no

VA consult Sandefjord AS sin Miljørapport for 2021

Miljørapporten finner du her: 
https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/143911

VA consult Sandefjord og VA consult Grenland har sentral godkjenning

Foretak som er sentralt godkjent har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset deres aktivitet i byggenæringen.
Disse foretakene kan dokumentere at de har:

  • Riktig kompetanse og erfaring fra fagområdet
  • Kvalitetssikringsrutiner
  • Betalt skatter og avgifter

Som valgfri tilleggsinformasjon kan foretaket opplyse at det er godkjent som opplæringsbedrift og at det har en forsikringsordning for de ansatte.

VA CONSULT SANDEFJORD AS er godkjent innen følgende områder:

Tabell Sentralt godkjent Sandefjord

VA CONSULT GRENLAND AS er godkjent innen følgende områder:​

Tabell sentralt godkjent Grenalnd