Bøplassen i Sande

VA consult har i mange år hatt rammeavtale med Sande kommune. Det var derfor naturlig for VA consult og si ja når det kom spørsmål om vi ville være med på en dugnad for å få vann og avløp til Bøplassen i Sande. Bøplassen fungerte på 1800 tallet som en ekserserplass for militæret. I forbindelse med grunnlovsfeiringen i 1905 ble Bøplassen en festplass. I dag blir den benyttet som friluftarena av skoler, barnehager og familier både sommer som vinter.

VA consult har i forbindelse med Bøplassen prosjektert vann og avløp til området. Dette ble gjort som en del av opplæringen til nyutdannede som ble ansatt sommer 2021.

Vann og avløp er på grunn av utfordringer med fall prosjektert som trykkavløp. Det er beregnet at det skal brukes styrt boring for å etablere disse ledningene. Samtidig som det etableres vann og avløp legges det trekkerør for kabler. I denne forbindelse fikk de nyansatte prøve seg på oppgaver som registrering, innmåling, innhenting av prosjekteringsgrunnlag og grunnlagsdata, gjennomføring av oppstartsmøter, SHA plan i prosjekteringsfasen, Detaljprosjektering av VA, avklaringer mot offentlig myndighet og full gjennomgang og bruk av VA consult sitt KS system som innebefatter rutiner og sjekklister.