Veraåsen

VA consult har i forbindelse med utbygning på Veraåsen vært involvert i to prosjekter for JM. Dette er Veraåsen Park som består av 20 leiligheter og Veraåsen Syd som består av 12 boliger. VA consult har prosjektert løsning for overvannshåndteringen ved Veraåsen park og Veraåsen Syd. Vi utgår fra treledd-strategien (LOD, lokal overvannshåndtering), der det […]

Bøplassen i Sande

VA consult har i mange år hatt rammeavtale med Sande kommune. Det var derfor naturlig for VA consult og si ja når det kom spørsmål om vi ville være med på en dugnad for å få vann og avløp til Bøplassen i Sande. Bøplassen fungerte på 1800 tallet som en ekserserplass for militæret. I forbindelse […]

Dragonhøyden

VA consult har på oppdrag fra Dragonveien 16 AS c/o Profiler AS prosjektert vann, avløp og overvannshåndtering for Dragonhøyden i Billingstad. Prosjektet består av omlegging av eksisterende kommunale VA ledninger og prosjektering av nye VA ledninger for 16 terrasseleiligheter og 20 rekkehus. Det er gjort prosjektert overvannshåndtering med en åpen bekk som renner gjennom området. […]