VA consult AS

VA consult AS er et selvstending og uavhengig rådgivende ingeniørfirma innen vann, vei og avløp med kontorer i Sandefjord, Grenland, Drammen og Østfold.

Firmaet ble etablert i  Sandefjord i 2008, og i 2009 etableres datterselskapet VA property AS på samme sted. Datterselskapet VA consult Grenland AS ble etablert 2012 med kontorsted i Skien. Datterselskapet VA consult Drammen AS etableres i 2015 med kontorsted i Drammen, og i 2015 ble datterselskapet VA consult Østfold AS etablert med kontorsted i Moss.

VA consult Sandefjord AS er godkjent innenfor følgende:

VA consult Grenland AS er godkjent innenfor følgende:

VA consult AS er Miljøfyrtårn sertifisert: