Prosjekterings-/prosjektingeniører GEO

VA consult AS er et selvstendig og uavhengig rådgivende ingeniørfirma innen VA, vei, geoteknikk og landskapsarkitektur. Selskapet ble startet opp i 2008 i Sandefjord, hvor også vårt hovedkontor ligger.

Våre 38 ansatte samarbeider med kommuner, eiendomsutviklere og entreprenører gjennom prosjekter for å komme frem til hensiktsmessige løsninger til en riktig pris.

På grunn av økende oppdragsmengde søker vi nå etter engasjerte medarbeidere til å jobbe med prosjektering og byggeledelse innenfor alle våre fagdisipliner ved våre kontorer i:

 • Sandefjord
 • Drammen
 • Skien
 • Moss

VA consult har i dag to erfarende geoteknikere ansatt. Disse har i dag ganske allsidige arbeidsoppgaver. Det er geotekniske vurderinger i forbindelse med VA anlegg som blir hovedoppgavene. I våre prosjekter er det ikke uvanlig at andre oppgaver innenfor dette fagfeltet også må utføres. Ved behov kan arbeidsoppgavene også innebære hjelp med VA prosjektering.

Oppgaver: 

 • Geoteknisk planlegging og prosjektering innen VA og samferdselsoppdrag
 • Byggegroper, spunt og grøftekasser
 • Støttekonstruksjoner og spunt
 • Stabilitetsvurderinger
 • Boreplaner og feltarbeid
 • Tolking og planlegging av laboratorieundersøkelser
 • Geotekniske rapporter


Personlige egenskaper og kvalifikasjoner:

 • Bachelor-/Mastergrad eller tilsvarende, med relevant utdanning.    
 • Strukturert
 • Selvstendig, men med gode samarbeidsevner
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner
 • Helst 3-5 års erfaring fra lignende arbeid, men nyutdannede oppfordres også til å søke


Vi kan tilby:

 • 38 hyggelige kolleger
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktig lønn og gode bonusordninger
 • Godt sosialt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Regelmessige fagseminar
 • Årlige firmaturer
 • Dekning av treningsavgift

Vi har en sunn fordeling mellom nyutdannede og erfarne ansatte, og med en god blanding mellom kvinner og menn, totalt 38 ansatte. Vi har fokus på god dialog og tett samarbeid på tvers av kontorene. Faste arrangementer som sommer/juleavslutninger, firmaturer og fagseminar, avholdes i fellesskap med alle avdelingene.


Kontaktperson:

Vidar Jellum – daglig leder VA consult Sandefjord AS, tlf. 957 27 210

Søknad med CV, vitnemål og referanser sendes til:
VA consult Sandefjord AS

stilling@vaconsult.no

Søknadsfrist: Fortløpende