Prosjekterings-/prosjektingeniører Miljø

VA consult AS er et selvstendig og uavhengig rådgivende ingeniørfirma innen VA, vei, geoteknikk og landskapsarkitektur. Selskapet ble startet opp i 2008 i Sandefjord, hvor også vårt hovedkontor ligger.

Våre 38 ansatte samarbeider med kommuner, eiendomsutviklere og entreprenører gjennom prosjekter for å komme frem til hensiktsmessige løsninger til en riktig pris.

På grunn av økende oppdragsmengde søker vi nå etter engasjerte medarbeidere til å jobbe med prosjektering og byggeledelse innenfor alle våre fagdisipliner ved våre kontorer i:

 • Sandefjord
 • Drammen
 • Skien
 • Moss

VA consult har mange prosjekter hvor miljø er viktig. Vi har prosjekter hvor vi må inn og gjøre vurderinger av miljøpåvirkninger av selve tiltaket. Vi jobber med å gjøre vår prosjektering og beskrivelse av prosjekter på en slik måte at dette får en positiv innvirkning på miljøet. Vi har i dag personer som er gode på miljø, men trenger den som skal ha det som hovedoppgave og være ressurspersonen på dette i VA consult.


Personlige egenskaper og kvalifikasjoner:

 • Bachelor-/Mastergrad eller tilsvarende, med relevant utdanning.
 • Strukturert
 • Selvstendig, men med gode samarbeidsevner
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner
 • Helst 3-5 års erfaring fra lignende arbeid, men nyutdannede oppfordres også til å søke


Vi kan tilby:

 • 38 hyggelige kolleger
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktig lønn og gode bonusordninger
 • Godt sosialt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Regelmessige fagseminar
 • Årlige firmaturer
 • Dekning av treningsavgift


Vi har en sunn fordeling mellom nyutdannede og erfarne ansatte, og med en god blanding mellom kvinner og menn, totalt 38 ansatte. Vi har fokus på god dialog og tett samarbeid på tvers av kontorene. Faste arrangementer som sommer/juleavslutninger, firmaturer og fagseminar, avholdes i fellesskap med alle avdelingene.

Kontaktperson:

Vidar Jellum – daglig leder VA consult Sandefjord AS, tlf. 957 27 210

Søknad med CV, vitnemål og referanser sendes til:
VA consult Sandefjord AS

stilling@vaconsult.no

Søknadsfrist: Fortløpende