VA consult AS søker prosjektledere/prosjektmedarbeidere.

VA consult AS er et rådgivende ingeniørfirma innen vei, vann og avløp. Firmaet ble startet opp i 2008 i Sandefjord, som er firmaets hovedkontor. I tillegg er det etablert avdelinger i Grenland, Drammen og Moss.

VA consult har et ungt, dynamisk og fremoverlent fagmiljø, med totalt 36 ansatte som jobber målrettet med prosjektledelse, byggeledelse og prosjektering i forbindelse med vei, vann og avløpsprosjekter. Vi har fokus på god dialog og tett samarbeid på tvers av kontorene. Faste arrangementer som sommer/juleavslutninger, firmaturer og fagseminar avholdes i fellesskap med alle avdelingene.

Vi søker etter engasjerte medarbeidere til alle våre kontorer i Sandefjord, Drammen, Moss og Skien, som er interessert i å jobbe med prosjektering og byggeledelse innenfor VA-faget.

Oppgaver: 
Arbeidsoppgaver vil være planlegging og prosjektering av store eller små VA-anlegg.

 • Ledningssanering
 • Overvannshåndtering
 • Pumpestasjoner
 • Utbyggingsområder
 • Utarbeidelse av anbudsbeskrivelse
 • Produksjon av arbeidstegninger/byggetegninger
 • Byggeledelse/SHA


Personlige egenskaper og kvalifikasjoner:

 • Ingeniør/Sivilingeniør med relevant utdanning innenfor/eller med interesse for VA
 • Strukturert
 • Selvstendig, men med gode samarbeidsevner
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner
 • Helst 3-5 års erfaring fra lignende arbeid, men nyutdannede oppfordres også til å søke


Vi kan tilby:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktig lønn og gode bonusordninger
 • Hyggelig og godt sosialt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Dekning av treningsavgift


Kontaktperson:

Vidar Jellum – daglig leder VA consult Sandefjord AS, tlf. 957 27 210

Søknad med CV, vitnemål og referanser sendes til:
VA consult Sandefjord AS

stilling@vaconsult.no

Søknadsfrist: Fortløpende