Dragonhøyden

VA consult har på oppdrag fra Dragonveien 16 AS c/o Profiler AS prosjektert vann, avløp og overvannshåndtering for Dragonhøyden i Billingstad. Prosjektet består av omlegging av eksisterende kommunale VA ledninger og prosjektering av nye VA ledninger for 16 terrasseleiligheter og 20 rekkehus.

Det er gjort prosjektert overvannshåndtering med en åpen bekk som renner gjennom området. Prosjektet er komplisert med mye å ta hensyn til i området. I dette prosjektet har det også vært samhandling mellom kommune og private. Noe som har fungert på en god måte.